Akdeniz İhracatçı Birlikleri

1937 tarihinde Atatürk'ün imzaladığı kararname ile kurulan tacir birlikleri, ihraç ürünlerinin zamanla artması sonucunda, İhracatçı Birlikleri haline dönüştü. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1940 yılında kurulmuştur.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Bünyesinde, 8 ayrı İhracatçı Birliği bulunmaktadır. Bu birlikler;

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin merkezi  Mersin’dir. Adana, Antakya, İskenderun, Karaman ve Kayseri’de İrtibat Büroları bulunmaktadır.

Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birliklerinin Türkiye Koordinatörlüğü Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülmektedir.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ'nin işlevlerini üç ana başlıkta toplayabiliriz.

  • Üyelerinin ihracatlarını arttırmak ve menfaatlerini korumak amacıyla çalışmalar yapmak.
  • Yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde ihracat faaliyetlerini düzenlemek, takip etmek, özelliği olan maddelerin ihraç kayıtlarını ve iştigal konularına giren tüm maddelerin ihracat istatistiklerini tutmak.
  • İki yönlü yapılan bu çalışmaların yürütülmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ihracatçı üyelerimiz arasında koordineli bir çalışma ortamının kurulmasına özen göstermek ve gerekli çalışmaları yapmak.

Bu işlevlerini yerine getirirken yaptığı faaliyetlerin bir kısmı şöyledir:

Üyelerimizin ihracat faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.

Madde politikası ve alıcı piyasaların özellikleri itibarıyla üyelerinin müşterek hareket etmesi gereken hususlarda ortak hareket tarzı tesbit etmek, uygulanmasını sağlamak ve gerekli şartlarda tek tip sözleşme hazırlamak.

Alıcı ülkelerin dış ticarete ilişkin mevzuatını tetkik etmek ve uluslararası arbitraj kuralları hakkında üyelerine bilgi vermek.

Amaçlarını gerçekleştirmekte yardımcı olacak kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Üyelerinin ihracata yönelik faaliyetlerinde ortak hizmet verecek şirket, tesis, vakıf, labaratuar ve işletmeler kurmak. 

Üyelerinin ihracatlarında karşılaşacakları güçlükleri gidermek, alıcısı tarafından haksızlığa uğradığı tespit edilen üyenin haklarını korumak için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

Birliklerimiz iştigal konusuna giren maddelerin, cins ve miktar itibariyle ihraç potansiyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, ürün raporları, ülke değerlendirmeleri ile ilgili bilgiler sunmak.

Birliğin çalışma konusuna giren ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmalarını yapmak istatistiklerini, fiyat seyrini, arz ve talep hareketlerini takip etmek, bunlara ilişkin bilgileri düzenli olarak üyelerine duyurmak ve konuyla ilgili çeşitli yayınlar çıkarmak.

Çalışma konusuna giren maddelerle ilgili olarak üyelerini bilgilendirmek amacıyla; seminer, panel ve toplantılar düzenlemek, sergiler açmak veya açılan fuar ve sergilere katılmak, yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Birliklerin görevleri 1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlendi. Birliklerimiz, dış ticaretle ilgili tüm kesimleri bilgilendirmek ve ihracat işlemlerine aracılık etmek üzere pek çok faaliyette bulunmaktadır. Bunlar ana başlıklar halinde ifade edilirse ;

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları’na ilişkin olarak 31/7/1997 tarih 23066 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile, daha önce T.C. Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin hesaplamalar  İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmaya başlanmıştır.

İhracatçılarımız için büyük önem taşıyan bu işlemlerde Genel Sekreterliğimizin azami özen içinde ve en kısa sürede gerekli hakediş hesaplamalarını yaparak provizyon temini için T.C.M.B. Şubelerine göndermesi firmalarımıza kazandırdığı zaman tasarrufu ve beraberinde getirdiği faydalar nedeniyle  önemli  bir  gelişme  olmuştur.

08.07.1995 tarihinden itibaren ( İTB ) ihracatı Teşvik Belgelerinin ve 1996 yılında düzenlenmeye başlanan  (HİİB ) Hariçte İşleme İzin Belgeleri  ve (DİİB) Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, taahhüt kapatma , süre uzatma işlemleri ve söz konusu belgelerde yapılacak değişikliklerin bir çoğu artık İhracatçı Birliklerince sonuçlandırılmaktadır

Daha önce Merkez Bankası ön kontrolünden geçtikten sonra  İhracat Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılan kapatma işlemlerinin ve  değişikliklerin  İhracatçı Birliklerince yapılması; işin Bölgesel bazda dağılmasından dolayı tek elden yapılmasından doğan aşırı yığılma ve süre kayıplarını önleyerek , firmalara  bir çok konuda kolaylık sağlamıştır.

Diğer taraftan, firmaların gerektiğinde işlemi yapan personelle  birebir görüşme ve bir sorunla karşılaştığında bilgi alma imkanına sahip olması,  ihracatçılarımıza büyük zaman ve bundan kaynaklanan  maddi tasarruf sağlamıştır. Aylarca süren bu işlemler artık Genel Sekreterliğimizde günlerle ifade edilen sürelerde sonuçlandırılmaktadır.

Kredili, konsinye, kayda bağlı, bağlı muamele, takas ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat ile bedelsiz ihracata ilişkin başvuruların kabulünü yapmak.

Gümrük Kanunu’nun 125. Maddesi çerçevesinde gümrük idarelerinin kıymet araştırması taleplerinin karşılanması.

Kotalı tekstil-konfeksiyon ihracatının koordine edilmesi ve ilgili işlemlerin yapılması.

AB ve diğer ülkelerce ülkemiz menşeli ihraç ürünleri aleyhine açılan anti-damping soruşturmalarını yürütmek.

Birliklerimizin  çalışma konularına giren ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmalarını yapmak istatistiklerini, fiyat seyrini, arz ve talep hareketlerini ve her türlü mevzuat değişikliklerini takip etmek, bunlara ilişkin bilgileri düzenli olarak üyelerine duyurmak.

Genel Mevzuat, ülke ve pazar bilgileri,  fuarlar, dış kaynaklı  yayınlar, muhtelif raporlar ve istatistiki  veriler gibi, Genel Sekreterliğimize  ulaşan bilgilerin  değerlendirilerek  üyelerimizin bilgilerine sunulması.

Müşavirliklerimiz kanalıyla veya doğrudan Genel Sekreterliğimize ulaşan tüm  alıcı  taleplerini  süratle üyelerimize duyurulması.

Muhtelif ülkelerde ticaret merkezleri oluşturulması çalışmalarını yürütmek.

31.07.1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan 97/9 sayılı yurt dışında ofis/mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi.

Çalışma konusuna giren maddelerle ilgili olarak, eğitim faaliyetleri,  seminer, panel ve toplantılar düzenlemek.

Ülkemiz ihracatçıları ile yabancı alıcıları bir araya getirmek amacıyla hedef ülkelere ticari heyet programları düzenlemek ve yabancı ülkelerden ülkemize alım heyeti getirmek.

Ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtılması amacıyla çeşitli ülkelerde ihtisas fuarları düzenlemek veya düzenlenmiş fuarlara iştirak etmek.

Ticaret ve çevre konusunda, uluslar arası platformda alınan kararların firmalara duyurulması, sektörün sorunlarının dile getirilmesi

Kiralama yoluyla ihracat işlemlerinin firmaların bulundukları mahalde sonuçlandırılması.

İhracat sektörüne ara eleman yetiştirilmesini sağlayacak olan meslek okullarının açılmasına katkıda bulunmak ve eğitim seminerleri düzenlemek.

Ülkemiz ihraç ürünlerinin yurtdışı tanıtımına yönelik veya üyelerimizi bilgilendirme amaçlı;  dergi,  broşür,  kitap ve rehberler çıkarılması.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 • Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : yarisma@designforexport.org
facebook twitter instagram LinkedIn
Tasarımcı mı Arıyorsunuz? | İş mi Arıyorsunuz?
Web Tasarım: AdaNET