Sıkça Sorulan Sorular

S-1: Yarışmaya başvuru esnasında kaç şekilde tasarımın görselinin yüklenmesi-gönderilmesi gerekmektedir?

C-1: Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Yarışmacılar, ister bilgisayar ortamında hazırladıkları beyaz zemine, isterse dökümünü alıp elle çizip yaptıkları kağıdı tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak, tek bir sayfadan oluşan pafta ile en fazla 1 MB boyutunda ve WEB sayfasına doğrudan ekleyerek göndermek durumundadırlar.

Not: Web sitesine doğrudan yükleme yapılacağı için ayrıca e-mail ile gönderme şartı kaldırılmıştır.

S-2: Yarışmaya birden fazla tasarım ile katılmak mümkün müdür? Her bir tasarım için farklı rumuz belirlemek gerekiyor mu?

C-2
: Yarışmamıza istenilen kategoride, istenilen sayıda tasarım ile başvurabilmek mümkündür. Birden fazla tasarım ile başvuruda bulunulması durumunda tasarımcının her bir tasarım için ayrı birer rumuz belirlenmesi gerekmektedir.

S-3: Yarışma sonuçları nerede ve ne zaman açıklanacak?

C-3: Yarışma 1. aşama sonuçları ile Ödül kazanan tasarım ve tasarımcı bilgileri www.designforexport.org adresinden duyurulmaktadır. Bu duyurular ilgili toplantı ve/veya ödül töreni ardından en geç 5 iş günü içerisinde anons edilecektir.

S-4: Şifrenin unutulması durumunda ne yapılması gerekilmektedir?

C-4: Yarışmaya başvuru sırasında yarışmacı tarafından tasarıma bir rumuz ve ikinci aşamaya kalınması durumunda tasarımını istenen formatta yeniden yüklenebilmesi amacıyla bir şifre verilmektedir. Bu şifrenin unutulması durumunda yarışmacının yarisma@designforexport.org adresine mail yolu ile veya OAİB Genel Sekreterliği’ne telefon ile (0 312 447 27 40 - 183,187) durumu bildirmesi ve yeni şifre talebinde bulunması gerekmektedir. Yeni şifre talebinde tasarımın rumuzunun bildirilmesi gerekmektedir.

S-5: Başvurunun WEB üzerinden başarı ile tamamlandığını nasıl anlayabilirim?

C-5: Yarışmamıza internet üzerinden başvurunuzun başarılı olarak tamamlanması sonucunda sistem tarafından tasarımınıza bir başvuru numarası verilmektedir. Bu numaranın ekranda görülememesi durumunda başvurunuz sırasında bir hata oluştuğu ve başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir. Ör: X11-0158 gibi (Burada 11 rakamı yarışmanın yapıldığı yılı, 158 rakamı başvuru sıranızı göstermektedir.)

S-6: Yarışmaya elden başvuru yapabilir miyim?

C-6: Yarışmamıza başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle elden yapılan başvurular kabul edilememektedir.

S-7: Yarışmaya Yabancı Uyruklu Vatandaşların katılması mümkün müdür?

C-7: Yarışmamıza başvuru şartı olarak Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Yabancı Uyruklu Vatandaşların başvurma imkanı sadece grup katılımında ve grup lideri olmamak şartıyla mümkün olabilmektedir.

S-8: Yarışmaya bireysel veya grup olarak başvuruda bulunma imkanı var mıdır?

C-8: Yarışmamıza bireysel başvurunun yanı sıra grup olarak ta başvurabilmek mümkündür. Gruplar: 1 takım lideri ve en fazla 2 üye olmak üzere en fazla 3 kişiden oluşmaktadır. Başvuru esnasında tüm grup üyelerinin bilgileri eksiksiz olarak girilmelidir. Grup olarak yapılan başvurularda, başvuru kategorisi grup liderinin (en yüksek statülü) kategorisi olarak seçilir. Örneğin bir lisans ve bir profesyonelden oluşan bir grubun statüsü profesyonel olarak belirlenmelidir.

S-9: Yarışmaya hangi kategoriden başvurabilirim?

C-9: Yarışmada 3 ayrı kategori yer almaktadır. Her kategoride yarışmaya katılacaklar için katılmak istedikleri kategoride başvurabileceklerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Bunlar:

a) İlk-Orta Öğretim ve Lise Kategorisi; İlk-orta öğretim öğrencileri.

b) Lisans Öğrencileri Kategorisi; Üniversite ögrencileri.

c) Profesyonel ve Akademisyen Kategorisi; Yüksek Lisans öğrencileri, Doktora öğrencileri, Üniversitelerde eğitim veren tüm hocalar, Profesyonel tasarımcılar ve uygulayıcılar.

S-10: Başvuru aşamasında sorun yaşıyorum. Sistemde bir arıza gerçekleşmiş olabilir mi? Başvuru süresi uzatılacak mı?

C-10
: Yarışmaya başvuruların (özellikle 1. Aşama öncesinde) son günlere bırakılması nedeniyle Sisteme aşırı yüklenilme olması nedeniyle başvuruların tamamlanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle yarışmacılarımızın başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip edebilmek amacıyla başvuru sonunda sistemin otomatik olarak verdiği başvuru numarasını alması gerekmektedir. Yarışmacılarımızdan başvurularını tamamlayamadıkları ve başvuru süresinin uzatılıp uzatılamayacağı sorusu gelmekte olup başvuru süresinin uzatılması gibi bir durum söz konusu değildir.

S-11: Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’na başka bir yarışmaya katılmış tasarım ile katılmak mümkün müdür?

C-11
: Yarışmaya katılan her proje için; özgünlük, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması ve hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazanmış ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

S-12: Yarışma için gönderilen paftaların nasıl bir düzende olması gerekiyor? Birden fazla pafta gönderilirse ne yapılmaktadır?

C-12
: Yarışmada birinci aşama ve ikinci aşama olmak üzere iki aşama için pafta hazırlanması gerekmektedir. Paftalarda kullanılacak tasarım görsellerinin, tasarımla ilgili bütün düşünce ve detayları verecek şekilde seçilmesi gerekmektedir. E-mail ile tasarım ile ilgili birden fazla pafta gönderilmesi durumunda seçim için yalnız bir paftanın jüri önüne çıkarılacağı ve bu seçimin yeknesaklığın sağlanması amacıyla WEB sayfası aracılığı ile gönderilen görseller doğrultusunda yapılacaktır. Pafta-görsel görünümü ile ilgili detaylı bilgi şartnamelerde yer almaktadır.

S-13: Yurt Dışı’nda öğrenim gören, yaşayan T.C. vatandaşları yarışmaya katılabiliyor mu? 

C-13
: Yarışmaya katılım şartı olarak Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu bulunmakta olup yurt dışında ikamet eden T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yarışmaya katılmalarında herhangi bir kısıtlanma bulunmamaktadır.

S-15: Ödül töreni sırasında ödül kazanan tasarımcının salonda bulunamaması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?

C-15: Ödül Töreni öncesinde 2. aşamaya kalan tüm tasarımcılar telefon ile aranarak katılım teyitleri alınmaktadır. Ödül törenine katılım konusunda sorun yaşayan (yurt dışında bulunma / hastalık / iş yoğunluğu gibi) yarışmacılarımızdan ödül törenine yerlerine katılacak kişilerin bilgileri istenmekte olup ayrıca yarışmacılardan vekaleten ödül törenine katılacak kişilere ödül almaları durumda yerlerine alabilmelerini teminen vekalet vermeleri istenmektedir. 

S-16: Yarışma için gönderilen evraklarda bir eksiklik olması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?

C-16
: Yarışma başvuru esnasında fotoğraf, nüfus cüzdanı, öğrenim durum belgesi ve üç değişik şekilde tasarım görselinin gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru süresinin tamamlanmasını takiben göndermiş olduğunuz evraklar kontrol edilmekte olup herhangi bir eksik evrak-görsel-doküman tespit edilmesi durumunda eksik evrakı bulunan yarışmacı ile temasa geçilerek en kısa süre içerisinde eksik olan evrakın tamamlanması talep edilmektedir.

S-17: Birinci Aşamayı geçen ilk-orta öğretim öğrencilerinin daha sonraki aşamalar için ne yapmaları gerekmektedir?

C-17
: Birinci Aşamayı geçen ilk-orta öğretim öğrencilerimizin tasarımlarının üç boyutlu görsellerinin bilgisayar ortamında oluşturulabilmesi amacıyla bir Proje Çizim Toplantısı organize edilmektedir. İkinci aşamaya kalan öğrenciler bu toplantıya davet edilerek profesyonel tasarımcılar ile bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Proje çizim toplantısında öğrencilerin tasarım detaylarını tasarımcılara anlatmakta ve tasarımcılar tarafından bu bilgiler ışığında tasarımları üç boyutlu hale getirilmektedir.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 - Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : yarisma@designforexport.org
facebook twitter instagram linkedin
Tasarımcı mı Arıyorsunuz? | İş mi Arıyorsunuz?
Web Tasarım: AdaNET