Yarışma Bilgileri

YarışmaBaşarılı tasarımcılarla üretici firmaları buluşturup yurt dışına ihraç edilebilir niteliklerde ürünlerin ortaya çıkarılmasına ön ayak olma amacını taşıyan “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın onikinci ödül töreni 20 Mart 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında geçekleştirilen 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması için ise toplam 608 başvuru yapılmıştır. 29 ayrı ödül verilen yarışmada toplam ödül tutarı 182.000 TL‘dir.

Türkiye’de tasarım alanında katılımı en yüksek yarışma olan söz konusu yarışma ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar olmak üzere 4 ana tema ile akademisyen, profesyonel, ön lisans/lisans öğrencileri ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Sadece Türkiye’de değil, Fransa, İtalya, Almanya ve KKTC’de eğitim gören ya da yaşayan Türk vatandaşlarının da tasarımlarıyla ilgi gösterdiği yarışmaya 2017 yılında rekor düzeyde başvuru olmuştur.

Yarışma Asli Jüri Üyeleri tasarımın Türkiye’deki duayenlerinden oluşmaktadır: Prof. Önder Küçükerman’ın Jüri Başkanlığını yürüttüğü yarışmada Reşit Soley, Aziz Sarıyer, Mustafa Toner, Kaan Dericioğlu, Didem Çapa, Fatih Kıral ve Murat ARMAĞAN Asli Jüri Üyeleri olarak görev yapmaktadır.

Yarışmaİlk düzenlendiği yıl olan 2008’den bu yana başvuru sayısı her yıl artan yarışma TRT, Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası ve Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından desteklenmektedir.
Her yıl sponsorluklarıyla yarışmada verilen ödüllere katkı sağlayan firmalar arasında ise 2020-2021 döneminde Atagür, Bürotime, Erpa, Ersa, Gentaş, Kastamonu Entegre, Lazzoni, Madeş, Mikodam ve Nurus firmaları yer almıştır.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın diğer tasarım yarışmalarından en büyük farkı mobilya sektörünün tamamını kapsayan nitelikte olması, üretici ile tasarımcıları bir araya getirerek tasarımları hayata geçirmesi, yarışmaya katılan tasarımcıların üretici-ihracatçı firmalarımızda iş imkanı bulması, ödül alan tasarımcılara devlet desteği ile İtalya Domus Akademi, ABD- CCS College, İtalya-NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) gibi yurt dışındaki değişik eğitim kurumlarında farklı süreçlerle eğitim imkanı sağlamasıdır. Genç nesilleri tasarım fikri ile buluşturan yarışma sonucunda ortaya çıkan tüm bu gelişmeler, tasarım ile sektörün buluşmasını ve ihracata yeni tasarımlarla güç kazandırılması amacına büyük adımlarla hizmet edildiğinin en açık göstergesidir.

İlk, orta öğretim ve lise öğrencilerini de ayrı bir kategoride toplayan yarışma kapsamında; tasarım alanında geleceğin tasarımcılarının yetişmesi için uzun vadeli bir yatırım yapılmaktadır. Tüm bunlar gözönüne alındığında, dünya mobilya sanayinde Türkiye’nin de söz sahibi olabilmesi ve Türk mobilya sektörünün hak ettiği şekilde diğer ülke pazarlarından pay alabilmesi için “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın önemi büyüktür.

Bu itibarla yarışma ile ilgili tüm bilgiler daha net anlaşılabilmesini teminen aşağıda sıralanmıştır:

1. “İhracatçı Birlikleri-Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ilki 2008 yılında düzenlenmiş, 2020-2021 döneminde onikincisi organize edilmiştir.

Yarışma2. Yarışmaya Katkı Sağlayan Kuruluşlar: Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğü ile düzenlenmektedir.
3.  Yarışmanın Amaçları: “İhracatçı Birlikleri-Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın amaçları;

 • BİRİNCİ AMAÇ, Türk mobilya sanayiinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymaktır.
 • İKİNCİ AMAÇ, Başarılı bir ürün tasarımı demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mobilyaları ortaya çıkarmaktır.
 • ÜÇÜNCÜ AMAÇ, bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.
 • DÖRDÜNCÜ AMAÇ, bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak, “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

YarışmaBu temel amaçlara ilave olarak bu yarışmanın amaçları arasında;

 • Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini   ortaya koymak,
 • Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse; başarı, strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,
 • İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,
 • Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
 • Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,
 • Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 • Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak

yer almaktadır.

Yarışmada vurgu yapılan HEDEFLER:

 • Geleceğin farklı ülke ve toplumlarında, taleplerin ne yöne değişeceğini analiz, tespit ve ayırt edebilen “FARKINDALIK
 • Ülkemizin dünya mobilya sektörüne yön vermesini sağlayacak “TASARIMLAR”
 • Maliyet ve kalite avantajıyla tercih edilen “ÜRETİMLER

Yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için İHTİYAÇLAR:

 • Başarmak açısından “ERK”
 • Gerekli olan bilgilerin sistematik bir şekilde verildiği “EĞİTİM”
 • Yukarıdaki disiplinleri kapsayan bir “STRATEJİ”

 gelişimini farklı çevrelerde teşvik etmektir.

Bu yarışma yukarıdaki sebeplerle,

 • Tasarım eğitimi gören tüm öğrenciler, mezunlar ve profesyonellerden çeşitli kategorilerde tasarımları,
 • Tasarım kültürünü çok daha erken çağlarda edinilmesi amacıyla orta eğitim öğrencilerini mobilya tasarımı konusunda tasarım fikirlerini,
 • Devlet, akademi, sanayii, özel ve resmi tüm çevrelerden tasarım stratejileri konusunda görüşleri

teşvik eder, toplar, değerlendirir, yayınlar ve ödüllendirir.

4.  Yarışmayı Destekleyen Kuruluşlar: TRT, Mimarlar Odası, İçmimarlar Odası, Yaratıcı Çocuklar Derneği

Yarışma 5.  Katılan Yarışmacı Sayısı:

2020 yılında 608
2019 yılında 928
2017 yılında 1.079
2016 yılında 1.171         
2015 yılında 961
2014 yılında 1.153
2013 yılında 942
2012 yılında 808
2011 yılında 620
2010 yılında 680
2009 yılında 455
2008 yılında 264

6.  Ödül Kategorileri: Yarışmada Ev, Ofis, Mutfak-Banyo, Akıllı Mobilyalar ve Geleceğin Mobilya Tasarımcıları olmak üzere 5 ayrı temada ve Akademisyen, Profesyonel, Ön Lisans/Lisans Öğrencileri ile İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerine açıktır.

Yarışma7.  2021 Ödül Töreni: 20 Mart 2021 tarihinde saat 14.00’de dijital ortamda (https://youtu.be/lBwVUge7FAQ) yayınlanmıştır.

9. 2020-2021 döneminde ise toplam ödül bedeli 182.000 TL’dir. 2022 yılında da aynı ödül bedeliyle devam edecektir.

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Adres  : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 06120 Balgat-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90 312 447 27 40
Faks      : +90 312 446 96 05
e-posta  : info@oaib.org.tr /yarisma@designforexport.org
Web       : www.oaib.org.tr • www.designforexport.org

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 - Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : yarisma@designforexport.org
facebook twitter instagram linkedin
Tasarımcı mı Arıyorsunuz? | İş mi Arıyorsunuz?
Web Tasarım: AdaNET