15. UMTY Şartname Güncellemesi Hakkında

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI başlığı altında aşağıdaki madde eklenmiştir. İlkokul-Ortaokul-Lise kategorisine ait şartnamede 6. Madde olarak eklenmiştir. Ön lisans-Lisans Kategorisine ait şartnamede ise 10. Maddedir.

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge kapsamında İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen herhangi bir tasarım yarışmasından maddi para ödülü alan yarışmacı aynı yıl diğer tasarım yarışmalarına katılamaz. Bu kural ihlali durumunda, yarışmacının katılımı geçersiz sayılacaktır. Şartname veya eklerinde bu hükme aykırı ya da çelişen ifadelerin yer alması halinde, işbu hüküm üstünlük sağlayacak olup, çelişik hükümler geçersiz sayılacaktır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 - Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : yarisma@designforexport.org
facebook twitter instagram linkedin
Tasarımcı mı Arıyorsunuz? | İş mi Arıyorsunuz?
Web Tasarım: AdaNET