İç Mimarlar Odası

Anayasamızın 135. Maddesine istinaden, 7303 sayılı yasa ve 66 ile 85 no’lu kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanunu’nun (ek: 1) 2/a maddesine istinaden ihtisas kolu belirlenerek İçmimarlar Odası kurulmuştur.  Bu itibarla İçmimarlar Odası, içmimarları içinde toplayan TMMOB örgütlüğü içindeki 23 odadan birisi olarak, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir Meslek kuruluşudur.

İçmimarlar odası, 1954 yılında dernek olarak faaliyetlerine başlamış, 1976 yılında Oda statüsüne geçmiş olup, dünyada Oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biridir.

Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 32 Üniversitede 1700’e yakın öğrenci, içmimar olarak yetiştirilmek üzere, bu bölümlere alınmaktadır.

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan deprem felaketleri, yapıya verilmesi gereken önemi bir daha ortaya koymuştur. Bina çökmelerinin çoğunun, bilgisizce yapılan müdahalelerden ya da uygun ve yeterli malzeme kullanılmamasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.  

Kalkınma aşamasında bulunan ülkemizde, kültürel ve ekonomik gelişmenin gerektirdiği dinamikler doğrultusunda, ihtisaslaşmış içmimarlara ve içmimarlık hizmetlerine duyulan gereksinim giderek belirginleşmektedir.

Sürükleyici özelliğiyle ülkemiz ekonomisinde en büyük dinamizmi yaratan sektörlerden birini inşaat sektörü oluşturmaktadır. Bir yapının maliyetinde en büyük payı: kaba inşaattan sonra yapılan (ve içmimarlık alanı içinde değerlendirilmesi gereken) ince yapı ve içmimari uygulamalar almaktadır.

Ne yazık ki bugün uygulamada içmimarlık hizmetleri şartı aranmadığı için, ülkemiz ve ülkemiz insanı için önem verilen bu imalatlar; eğitimsiz, yetersiz ve yetkisiz kişilerce denetimden uzak ve asgari standartlara uyulmaksızın yapılmaktadır. Proje müellifi veya teknik uygulama sorumluları mimarlar da, İskân Ruhsatı veren belediyeler de kontrolden uzak kalmaktadırlar. 

 

Bu nedenle, vatandaşlarımız konut sektöründe ödedikleri paralarının karşılığı sayılamayacak nitelikte kalitesiz malzeme ve teknik şartlara uygun olmayan imalatlara para ödemek ve içinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu yüzden konut alan kişi çoğunlukla bu konutun iç hacimlerini tekrar yenilemek zorunda kalmaktadır. Bu durum ülkenin doğal kaynakları, iş gücü ve enerjisinin bilinçsizce harcanmasına ve de maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Bu yönleryle bakıldığında İçmimarlar Odasının önemi daha iyi kavranacaktır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 - Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : yarisma@designforexport.org
facebook twitter instagram linkedin
Tasarımcı mı Arıyorsunuz? | İş mi Arıyorsunuz?
Web Tasarım: AdaNET